...and picked it up friendly

podnosiłem, 2015
Złapałem go za kark i przyjaźnie : podnosiłem, 2015


Don Miquel, 2015 


bez tytułu 2015 


Kolekcja innego rodzaju, 2015 


Języcznik+ lawy prekambryjskie,2017 


Czwartorzędowy morfinista, 2015 


Past perfect, 2014 


Samotne wyspy, 2014 


Brudny pies, 2014